olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Utdrag från Årsmöte 2015-03-02

§ 1 Årsmötet öppnas.

HIF-VÄNNERNAS ordförande Anders Larsson inledde mötet och hälsade de c:a 100 närvarande medlemmarna välkomna.  

§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse föredrogs av mötesordföranden. Årsmötet beslöt godkänna redogörelsen.

 

§ 9 Ansvarsfrihet.

Årsmötet beslöt att med stöd av revisions-

berättelsen bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

§ 10 Val av ordförande för 2015.

Anders Larsson omvaldes med acklamation till ordförande för 2015.

 

§ 11 Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för 2015-2016.

Årsmötet beslöt att på valberedningens förslag omvälja Christer Nilsson, Ulf Jönsson och Sverker Eliasson samt nyval av Krister Rignell.

§ 12 Revisorer för 2015.

Årsmötet omvalde Sten Kareld och Bo Pettersson som revisorer för 2015.

§ 15 Medlemsavgifter för 2016.

Årsmötet beslöt att på styrelsens förslag faställa oförändrad medlemsavgift á 100:-.

För deltagande i målspottarklubben erlägger medlemmar 20:- i anm.avgift samt 5:-/mål i serie-och cupspel.

§ 18 Utmärkelser-Uppvaktningar.

Ungdomsstipendier utdelades till HIF:s lovande spelare Nicklas Jönsson och Henrik Bellman. Utöver diplom erhöll spelarna en check på 5.000:- resp. 2.500:-

Den sedvanliga tavlan till "Årets lirare" överlämnades detta år till Christoffer Andersson.

Den första att mottaga utdelning från Börje Bengtssons minnesfond var Nisse Larsson som fick blommor samt ett presentkort på 3.000:- som gäller på Intersport på Väla.

 

§ 19. Mötets avlsutning.

Kaj Stenberg avslutade den formella delen av årsmötet och överlämnade klubban till den omvalda ordförande Anders Larsson som i sin tur tackade Kaj med en blomma för att ha lett mötet på ett förtjänstfullt sätt.Anders Larsson tackade för att han blivit omvald som ordförande, Anders tackade också styrelsen för bra arbetsinsatser under 2014.

Därefter bjöds deltagarna in på en landgång och dryck.

Under kaffet var HIF:s manager Henrik Larsson inbjuden och svarade på frågor från årsmötesdeltagarna vilket uppskattades mycket.