olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Kallelse till ÅRSMÖTE 2018-03-19

HIF-Vännerna kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte

måndagen den 19 mars i BISTRO 1907 på Olympia.

Kvällen inledes kl. 19:00 med stadgeenliga årsmötesförhandlingar.

Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Vi avslutar kvällen med en måltid i BISTRON. P.g.a. att HIF tar över

driften av restaurangerna på Olympia och personal f.n. inte finns

på plats kan vi tyvärr inte presentera någon meny.

Vi förutsätter dock samma höga klass som tidigare.

Din anmälan till måltiden vill vi ha senast den 9 mars genom

att inbetala 160:- i samband med att Du erlägger Din medlemsavgift

och ev. anmäler Dig till målspottarklubben enligt utskickade inbetalningskort.

Styrelsen

VÄLKOMNA !

Medlemsavgift 2018 är 125:-

Målspottaravgift 2018 är 25:-

samt 5:- per mål i Serie och Cupmatcher.