olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Kallelse till Årsmöte

 

HIF-VÄNNERNA kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte

den 9 mars 2009 i Olympias Konferenslokaler.

 

Mötet startar kl. 19.00 med stadenliga årsmötesförhandlingar. Ev. motioner skall vara

styrelsen tillhanda senast den 1 mars under nedanstående adress.

 

 

Kvällen avslutas med en kamratmåltid i Olympiarestaurangen.

I samband med kamratmåltiden har vi bjudit in Siv "Augustina" Carlsson

som kommer att underhålla oss.

 

Till denna vill vi ha Din anmälan senast den 1 mars genom att betala in 110 :- i samband med att Du erlägger Din medlemsavgift och ev. anmäler Dig till målspottarklubben på inbetalningskortet som bifogas per post.

 

Några problem hör av dig till Ulf Andersson på mail : ulfandersson@hifvannerna.se eller per telefon Se styrelsen.

 

Postadress : Linjegatan 17

                  260 34 Mörarp

 

VÄLKOMNA !!!