olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Minnesanteckn. supporterrådet 16/9 2010

Närvarande:

Peter Krantz från HIF Vännerna. Niklas Persson Karl Nordström och Linus Jensen från Kärnan. Patrik Svensson från  THIFo/Kärnan. Paul Myllenberg och Johan Grevåker från HIF.

Att ta med oss till nästa resa; Supportervärdarna, 2 varje vagn måste vara utpositionerade och beredda med biljetter vid tågvagnarna innan gästerna släpps ner på perrongen i HBG.  Kommunikationen mellan oss (HIF/ Kärnan) och polisen i händelse av de håller oss kvar på arenan som de gjorde bör förbättras så det inte uppstår risk  att personer kläms eller skadas i samband med utpassagen.

Tyvärr finns det människor som kallar sig HIFsupportrar som inte riktigt kan hantera situationen och stormar sitt eget insläpp! De skadar och svärtar ner sin egen klubb och dess personal samt drar skam över alla som vill uppleva fotbollsfest. Vi pratade om att dessa personer (som i vissa fall kommer från vårt grannland) skulle upplysas om hur och vilka regler som gäller när man vill stötta HIF. Här måste alla använda sina kanaler för att förmedla vad som gäller så att detta inte händer vid fler tillfällen.

Vid tangentbordet 

Johan Grevåker HIF