olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

VERKSAMHET 2012

Efter 2011-års festyra med idel framgångar slutade det gångna året i lite dagen-efter-festen-känsla. Att det makalösa guldåret inte gick att upprepa direkt därpå var kanske inte någon överraskning. Likväl som HIF:s framgångar återspeglar sig i HIF-Vännernas verksamhet med bl.a. ökande souvenir-och lotteriförsäljning vänder intresset ner när det blir motigt med stolpe ut för våra favoriter på plan. I Vännernas 60-åriga historia har många av våra medlemmar upplevt större svängningar i HIF:s resultat utan att intresset svalnat. Spänning och oförutsägbarhet är som bekant ingredienser som håller fotbollintresset kvar.

Årsmötet

Vännerna årsmöte hölls måndagen den 27 februari i Olympias konferenslokal. C:a-90 medlemmar var närvarande och Kaj Stenberg valdes att leda mötet som gick i enighetens tecken.

Utdelningen av priset till Årets lirare May Mahlangu fick skjutas på framtiden p.g.a. landslagsuppdrag i Sydafrika. Av ungdomsstipendiaterna var endast Andreas Linde närvarande och kunde mottaga sin check på 5.000:-.

Elias Andersson var förhindrad p.g.a. gästspel i FC Twente. I anslutning till kvällens avslutning i Olympiarestaurangen gavs Erik Edman tillfälle att ge sin syn på bl.a. den kommande säsongen.

Verksamheten

Liksom tidigare år har Vännerna ställt upp för HIF som hjälpreda i div. sammanhang. Det kan gälla allt från utskick av medlems- och årskort till transporter av div. slag.

Den egna verksamheten med souvenir- och lotteriförsäljningen har fortgått med oförändrad verksamhet även om årets resultat av förklarliga skäl inte nått 2011-års rekordsiffror.

Klubblokalen har som vanligt varit välbesökt på förmiddagarna. Det är våra "hustomtar" Curt Berg och Kjell-Åke Skoog som ser till att kaffet står på bordet dagligen kl 08.30! En ovärderlig insats för gemenskapen.

Under ledning av Bert Olsson och Peter Krantz har veteranlaget varit i farten under året. P.g.a. licens- och försäkringsregler administreras laget numera av HIF.

Sommarfesten i augusti var som vanligt välbesökt med den traditionella helstekta grisen på menyn. Musikunderhållningen bidrog också till trivseln.

HIF-Vännerna gjorde debut som programförsäljare vid Kul-i-juli. Ett bra PR-tillfälle som dessutom gav extra kassatillskott.

Sen 16 november var det dags för den årliga funktionärsfesten i vår klubblokal med ett 30-tal medlemmar inbjudna.

HIF-bollen var som vanligt på plats vid årets julmarknad den 2 december på Konsul Olssons Plats.

Årets verksamhet avslutades med dragning i målspottarklubben. C:a 45.000:- i huvudsak i form av presenkort lottades ut. Den av HIF nyanställde supportersamordnaren Alexander Ström fick tillfälle att presentera sig innan en blandning av belåtna och besvikna medlemmar skiljdes åt för julfirande och förhoppningsvis ett gått rödblått 2013.

 

 

 

 

Styrelsen sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad till 13 protokollförda sammanträden.

 

 

Styrelsens samansättning

Arne Nilsson ordf, Ulf Andersson kassör, Thorsten Hall Sekr. Christer Nilssonv.ordf,

Övriga ledamöter: Lars-Erik Ahlberg, Börje Bengtsson, Peter Krantz, Fia Nilsson, Bert Olsson och Sven-Erik Rosdahl.

 

 

Medlemmar och målspottare

Medlemsantalet var den 31/12, 456 (443 f.år) varav 283(298 f.år) deltog i målspottarklubben.

 

 

Helsingborg februari 2013

Arne Nilsson ordförande

Ulf Andersson kassör

Thorsten Hall sekreterare

Christer Nilsson vice ordförande

Lars-Erik Ahlberg

Börje Bengtsson

Peter Krantz
Fia Nilsson

Bert Olsson

Sven-Erik Rosdahl

  

 

Revisionsberättelse för HIF-Vännerna

Undertecknade, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2012 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggranhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2012.

 

 

Helsingborg den 30 januari 2013

 

Sten Kareld                Jan-Åke Persson

Revisor                       Revisor