olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Utdrag från Årsmöte 2013-02-25

§ 24 Årsmötet öppnas.

HIF-VÄNNERNAS ordförande Arne Nilsson inledde mötet och hälsade de c:a 90 närvarande medlemmarna välkomna.  

§ 30 Verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse föredrogs av mötesordföranden. Årsmötet beslöt godkänna redogörelsen.

 

§ 32 Ansvarsfrihet.

Årsmötet beslöt att med stöd av revisions-

berättelsen bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

§ 32 Val av ordförande för 2013.

Årsmötet beslöt enhälligt att på valberedningens förslag enhälligt omvälja Arne Nilsson till föreningens ordförande.

 

§ 34 Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för 2013-2014.

Årsmötet beslöt att på valberedningens förslag omvälja Börje Bengtsson och Christer Nilsson samt nyvälja

Ulf Jönsson och Anders Larsson. En styrelseplats lämnas vakant efter att Lars-Erik Ahlberg, Thorsten Hall och Fia Nilsson undanbett omval.

§ 37 Medlemsavgifter för 2014.

Årsmötet beslöt att på styrelsens förslag faställa oförändrad medlemsavgift á 100:-.

För deltagande i målspottarklubben erlägger medlemmar 20:- i anm.avgift samt 5:-/mål i serie-och cupspel.

§ 41 Utmärkelser-Uppvaktningar.

Ungdomsstipendier utdelades till HIF:s lovande spelare Jesper Björkman och Måns Herrmann. Utöver diplom erhöll spelarna en check på 5.000:- resp. 2.500:-

Den sedvanliga tavlan till "Årets lirare" överlämnades detta år till den populäre mittfältskrigaren Adrian Gashi.

Vid en snabb tillbakablick konstaterades att han var den förste med norska rötter som fått priset vilket gladde honom speciellt.

Två av de avgående styrelseledamöterna Lars-Erik Ahlberg och Thorsten Hall avtackades. Den tredje avgående          Fia Nilsson var ej närvarande.

 

§ 42. Mötets avlsutning.

Kaj Stenberg avslutade den formella delen av årsmötet och överlämnade klubban till Arne Nilsson. Kaj fick därefter en stund för presentation av den nyligen utkomna boken om HIF:s alla allsvenska spelare. En bok som borde vara alla HIF:ares "Bibel"

Kvällen avslutades med en måltid i Olympiarestaurangen