olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Utdrag från Årsmötet 2014-02-24

§ 24 Årsmötet öppnas.

HIF-VÄNNERNAS ordförande Arne Nilsson inledde mötet och hälsade de c:a 90 närvarande medlemmarna välkomna.  

§ 30 Verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse föredrogs av mötesordföranden. Årsmötet beslöt godkänna redogörelsen.

 

§ 32 Ansvarsfrihet.

Årsmötet beslöt att med stöd av revisions-

berättelsen bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

§ 33 Val av ordförande för 2014.

Årsmötet beslöt att på valberedningens förslag enhälligt välja Anders Larsson till föreningens ordförande. Anders ersätter avgående Arne Nilsson.

 

§ 34 Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för 2014-2015.

Årsmötet beslöt att på valberedningens förslag omvälja Ulf Andersson, Peter Krantz, Bert Olsson och Sven-Erik Rosdahl

§35 Fyllnadsval av 1 st ordinarie ledamot för 2014.

Årsmötet beslöt att på valberednings förslag välja Sverker Eliasson. Som ersätter Anders Larsson då Anders har blivit vald som ordförande.

§ 39 Medlemsavgifter för 2015.

Årsmötet beslöt att på styrelsens förslag faställa oförändrad medlemsavgift á 100:-.

För deltagande i målspottarklubben erlägger medlemmar 20:- i anm.avgift samt 5:-/mål i serie-och cupspel.

§ 42 Utmärkelser-Uppvaktningar.

Ungdomsstipendier utdelades till HIF:s lovande spelare Calle Johansson och Lowe Ohlander. Utöver diplom erhöll spelarna en check på 5.000:- resp. 2.500:-

Den sedvanliga tavlan till "Årets lirare" överlämnades detta år till Emil Kraft.

Avgående ordförande avtackades av Anders Larsson för många års utmärkt arbete som ordförande i föreningen.

 

§ 43. Mötets avlsutning.

Kaj Stenberg avslutade den formella delen av årsmötet och överlämnade klubban till den nyvalda ordförande Anders Larsson som i sin tur tackade Kaj för att ha lett mötet.

Bengt Lind från idrottsmuseet berättade om deras verksamhet och propagerade för en nysläppt bok som heter "Mestadels mästare".

Kvällen avslutades med en måltid i Olympiarestaurangen