olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Utdrag ur årsmötet 10/3 2008

§ 31 Årsmötet öppnas.

HIF-VÄNNERNAS ordförande Nils-Gunnar Larsson inledde mötet med parentation. De under året avlidna medlemmarna Arne Linder, Bo Olsson, Börje Mjörnert och Hasse Jacobsson hedrades med en tyst minut. Ordf. hälsade de c:a 110 medlemmarna välkomna och speciellt dagens gäster Jesper Jansson och Henrik Larsson. Han riktade också ett stort tack til alla de medlemmar som på något sätt gjort en insats för föreningen. Ett extra tack och en varm applåd fick Börje och Lasse Bengtsson, som genom korv- och kaffeförsäljning lämnat ett ansedligt bidrag till VÄNNERNAS kassa.

 

§ 37 Verksamhetsberättelse.

Föreningens versamhets- och förvaltningsberättelse som förelåg i tryck föredrogs av mötesordförande. Årsmötet beslöt godkänna redogörelsen.

 

§ 39 Ansvarsfrihet.

Årsmötet beslöt att med stöd av revisions-

berättelsen bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

§ 40 Val av orförande för 2007.

Årsmötet beslöt enhälligt att på valberedningens förslag omvälja Nils-Gunnar Larsson till HIF-VÄNNERNAS ordförande.

 

§ 41 Val av nio styrelseledamöter för 2007.

Årsmötet beslöt att på valberedningens förslag omvälja Lars-Erik Ahlberg, Ulf Andersson, Börje Bengtsson, Thosten Hall, Runo Hermansson, Peter Krantz, Arne Nilsson, Bert Olsson och Sven-Erik Rosdahl.

 

§ 47 Medlemsavgifter för 2008.

Årsmötet beslöt att på styrelsens förslag faställa oförändrad medlemsavgift á 100:- för 2009.

För deltagande i målspottarklubben erlägger medlemmar 20:- i anm.avgift samt 5:-/mål i serie-och cupspel.

 

§ 49 Motioner-Övriga frågor.

Några motioner hade inte inkommit till årsmötet.

Sekr. presenterade att ett nytt lotteri i egen regi skall ersätta 2007-års Resetriss som gav ett magert utbyte.

 

Den nya HIF-lotten som kommer att säljas vid matcherna på Olympia omfattar 30.000 lotter á 20:-.

Bert Olsson redogjorde för veteranlagets verksamhet och passade på att hälsa Ulrik och Jesper Jansson välkomna i truppen.

 

§50 Utmärkelser-Uppvaktningar.

Årets lirare Henrik Larsson fick inför årsmötes-

deltagarna mottaga sitt pris i form av spelar-

porträtt utfört av konstnären Peter Åström.

 

Då motivering ansågs överflödig hade det sedvanliga diplomet ersatts av en blombukett och en varm applåd för sitt sätt att representera HIF både på och utanför planen.

 

§ 51. Mötets avlsutning.

Efter ett väl genomfört ordförandeskap överlämnade Kaj Stenberg klubban till VÄNNERNAS omvalde ordförande Nils-Gunnar Larsson som tackade för förnyat förtroende och avslutade mötet.

 

Ordet lämnades därefter till kvällens gäst Jesper Jansson som berättade och sin tid i agentrollen samt hur han ser på sin nya uppgift i HIF.

 

 I anslutning till den sedvanliga kamratmåltiden serverad av Olympiarestaurangen i ny regi fortsatte Jesper sitt anförande och grillades med en hel del frågor och synpunkter.