olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Utdrag ur årsmötet 12/3 2007

§ 31 Årsmötet öppnas.

HIF-VÄNNERNAS ordförande Nils-Gunnar Larsson öppnade mötet och hälsade de c:a 140 medlemmarna välkomna.

Han hälsade speciellt kvällens gäster Sten-Inge Fredin, Bosse Nilsson och Erik Wahlstedt välkomna.

 

§ 37 Verksamhetsberättelse.

Föreningens versamhets- och revisionsberättelse som förelåg i tryck presenterades av mötesordförande. Årsmötet beslöt godkänna redogörelsen.

 

§ 39 Ansvarsfrihet.

Årsmötet beslöt att med stöd av revisions-

berättelsen bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

§ 40 Val av orförande för 2007.

Årsmötet beslöt att på valberedningens förslag omvälja Nils-Gunnar Larsson till HIF-VÄNNERNAS ordförande. Valet skedde med acklamation.

 

§ 41 Val av nio styrelseledamöter för 2007.

Årsmötet beslöt att på valberedningens förslag omvälja Lars-Erik Ahlberg, Ulf Andersson, Börje Bengtsson, Thosten Hall, Runo Hermansson, Peter Krantz, Arne Nilsson, Bert Olsson och Sven-Erik Rosdahl.

 

§ 47 Medlemsavgifter för 2008.

Årsmötet beslöt att på styrelsens förslag faställa oförändrad medlemsavgift á 100:- för 2008.

För deltagande i målspottarklubben erlägger medlemmar 20:- i anm.avgift samt 5:-/mål i serie-och cupspel.

 

§ 49 Motioner-Övriga frågor.

Några motioner hade inte inkommit till årsmötet.

Arne Nilsson informerade om ett nytt lotteri som kommer att ersätta SplitEven som stoppats av Svenska Spel då det strider mot avtalet med Svensk Elitfotboll.

Sekr. informerade om ändringar i Olympen som skall göra akustiken bättre med generös hjälp av Ecophon.

Bert Olsson berättade om arrangemang i samband med 100-årsjubilet under första helgen i juni med bl.a. veteranmatch mot

IFK Göteborg.

 

§50 Utmärkelser-Uppvaktningar.

Årets lirare Erik Wahlstedt fick inför årsmötes-

deltagarna mottaga sitt pris i form av spelar-

porträtt utfört av konstnären Peter Åström.

Runo Hermansson läste upp motiveringen till valet.

I samband med utdelningen omnämndes även att Andreas Landgren vid fjolårets sista hemmamatch fått ta emot VÄNNERNAS ungdomsstipendium på 5000:-.

 

§ 51. Mötets avlsutning.

Efter ett väl genomfört ordförandeskap överlämnade Arne G.Olehov klubban till VÄNNERNAS omvalde ordförande Nils-Gunnar Larsson som tackade för förnyat förtroende.

Innan sista klubbslaget föll överlämnade Nils-Gunnar en blomsterbukett till Sten-Inge Fredin och önskade honom forsatta framgångar med HIF. Sten-Inge fick också tillfälle att till orda innan kvällens andra gäst Bosse Nilsson tog över scenen. Bosse informerade om det aktuella läget och de komplicerade turerna kring spelarköpen. Han blev också grillad med frågor i anslutning till den sedvanliga kamratmåltiden som avslutade kvällen i Olympiarestaurangen.