olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Utdrag ur årsmötet 9/3 2009

 

§ 31 Årsmötet öppnas.

HIF-VÄNNERNAS ordförande Nils-Gunnar Larsson inledde mötet och hälsade de c:a 125 medlemmarna välkomna. . Han passade också på att tacka alla som på något sätt bidragit i föreningens arbete att stödja HIF:s ungdomsverksamhet.

 

§ 37 Verksamhetsberättelse.

Föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse som förelåg i tryck föredrogs av mötesordföranden. Årsmötet beslöt godkänna redogörelsen.

 

§ 39 Ansvarsfrihet.

Årsmötet beslöt att med stöd av revisions-

berättelsen bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

§ 40 Val av ordförande för 2009.

Årsmötet beslöt enhälligt att på valberedningens förslag omvälja Nils-Gunnar Larsson till HIF-VÄNNERNAS ordförande.

 

§ 41 Val av nio styrelseledamöter för 2009.

Årsmötet beslöt att på valberedningens förslag omvälja Lars-Erik Ahlberg, Ulf Andersson, Börje Bengtsson, Thosten Hall, Peter Krantz, Arne Nilsson, Bert Olsson och Sven-Erik Rosdahl samt att nyvälja Berne Steen.

 

§ 47 Medlemsavgifter för 2010.

Årsmötet beslöt att på styrelsens förslag faställa oförändrad medlemsavgift á 100:- för 2010.

För deltagande i målspottarklubben erlägger medlemmen 20:- i anm.avgift samt 5:-/mål i serie-och cupspel.

 

 

§ 49 Motioner-Övriga frågor.

Några motioner hade inte inkommit till årsmötet.

Nils-Gunnar Larsson efterlyste fler säljare av HIF-lotten som är vår största inkomstkälla. Han slog också ett slag för medlemsvärvning med hjälp av bl.a. vår folder som bifogats verksamhetsberättelsen.

 

Christer Fermvik hade hälsningar från träningslägret i Sydafrika och passade också på att informera om verksamheten kring fotbollsakademin i Zambia som bl.a. Vännerna lämnat bidrag till.

Kjell-Åke SKoog informerade om att boken om Olympias historia nu finns till försäljning på idrottsmuseet.

 

Ulf Andersson informerade om ett ökande intresse för HIF-vännernas hemsida. Han uppmanade också medlemmarna att i större utsträckning anmäla sin E-mailadress för att snabbare kunna få information från oss.

 

§50 Utmärkelser-Uppvaktningar.

Ett ungdomstipendium på 2.500:- utdelades till den lovande Lucas Ohlander som redan gjort 4 matcher i det Svenska P15-landslaget.

Runo Hermansson avtackades från sitt styrelseuppdrag med en blomsterbukett.

Anne-Marie Bengtsson förärades en blomsterbukett inför den kommande födelsedagen. Hon har genom ett gott "markarbete" givit maken och HIF-entusiasten Börje Bengtsson möjligheter att ställa upp i vått och torrt.

 

§ 51. Mötets avlsutning.

Efter ett väl genomfört ordförandeskap överlämnade Arne G.Olehov klubban till VÄNNERNAS omvalde ordförande som tackade för förnyat förtroende och avslutade mötet.

 Kvällen avslutades med en utmärkt måltid i  Olympiarestaurangen.

För underhållningen svarade den populära buskisartisten Siv " Augustina" Carlsson.