olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

VERKSAMHETEN 2010

 

 

Ännu ett år som präglas av stor aktivitet i föreningen kan 

nu läggas till handlingarna. HIF:s framfart i kampen om det allsvenska guldet har hållt igång experterna kring kaffebordet i klubblokalen. Ett och annat nytt ansikte dyker upp, men en föryngring av medlemskåren behövs om HIF-Vännerna skall behålla sin ställning som den ideella kraften i HIF-familjen.

   

Årsmötet

Måndagen den 1 mars hölls årsmöte i Olympias Konferenslokal. C:a 100-talet medlemmar hälsades välkomna av HIF-Vännernas ordförande Nils-Gunnar Larsson. Mötet leddes av Kaj Stenberg och var avklarat på dryga halvtimmen. Nils-Gunnar Larsson hade efter 10 år på ordförandeposten undanbett sig omval. Arne Nilsson valdes till HIF-Vännernas nye ordförande och övriga ledamöter omvaldes enhälligt.

Priset till "Årets lirare" mottogs av Marcus Lantz. Stipendier delades ut till de lovande ungdomarna Samuel Aziz och Albert Berisha.

Verksamheten

Liksom tidigare år är det lott- och souvenirförsäljningen i samband med hemmamatcherna på Olympia som är vår ekonomiska ryggrad, men som också är den mest personalkrävande insatsen. Stora bidrag har genom flitiga medlemmars medverkan kunnat slussas över till HIF:s ungdomsverksamhet. En bidragande orsak till försäljningsökningen av HIF-lotten är en bättre publicitet om ändamålet både i HIF-extra och på Olympias storbildsskärmar. Medlemmarna som dagligen träffas i vår klubblokal på Olympia ställer ofta upp med ideellt arbete för HIF:s kanski, såsom utskick av årskort, medlemshandlingar m.m. I samband med UEFA:s kvalturnering till U19-EM medverkande även HIF-Vännerna med transporter, skyltning, etc.

Vårt Oldboyslag under ledning av Bert Olsson coh Peter Krantz har som vanligt varit aktivt under sommarmånaderna. För att kunna lösa bl.a. försäkringsfrågan kommer oldboyslaget att ingå i HIF:s tävlingsverksamhet  i fortsättningen.

Årets sommarfest gick av stapeln i Olypen den 27 aug. med helstekt gris på menyn. Kvällen kryddades med en mycket uppskattad musikunderhållning av en namnlös trio från Helsingborgs omgivningar.

Under kapitlet festligheter bjöds i november lott- och souvenirfolket på "personalfest" i vår klubblokal.

Efter årets framgångar för HIF i cup och allsvenskan samlades folk kring HIF-bollen i stora skaror vid julmarknad. Lotterna gick åt som smör i solen.

Målspottardragningen skedde den 13 december i Olympiarestaurangen inför drygt 120 medlemmar. Vinster till ett belopp av 40.000 kr fördelades och för underhållningen svarade den populäre ståupparen Martin Svensson.

Under året har dator anskaffats och installeras i klubblokalen. Föreningens försäkringsskydd har under året förbättrats. 

 

 

 

 

Styrelsen sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad till 13 protokollförda sammanträden.

 

 

Styrelsens samansättning

Arne Nilsson ordf, Ulf Andersson kassör, Thorsten Hall Sekr. Berne Sten v.ordf,

Övriga ledamöter: Lars-Erik Ahlberg, Börje Bengtsson, Peter Krantz, Bert Olsson och Sven-Erik Rosdahl.

 

 

Medlemmar och målspottare

Medlemsantalet var den 31/12, 440 (432 f.år) varav 293(308 f.år) deltog i målspottarklubben.

 

 

Helsingborg februari 2011

Arne Nilsson ordförande

Ulf Andersson kassör

Thorsten Hall sekreterare

Berne Sten vice ordförande

Lars-Erik Ahlberg

Börje Bengtsson

Peter Krantz

Bert Olsson

Sven-Erik Rosdahl

  

 

Revisionsberättelse för HIF-Vännerna

Undertecknade, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2010 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggranhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2010.

 

 

Helsingborg den 6 februari 2011

 

Berndt Ekstrand                Sten Kareld

Revisor                              Revisor