olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

VERKSAMHETEN 2011

 

 

Året som gick blev sportsligt sett det bästa året i HIF:s drygt 100-åriga historia. Framgångar som glädjer oss HIF-Vänner och gör livet lättare i många samanhang. I olika aktiviteter har vi kunnat jobba med positiva förtecken vilket har avspeglat sig i årets resultat. Den rusch efter souvenirer och HIF-lotter som kom då HIF bärgade guldet saknar motstycke. Det har varit en fröjd att joba som "extraresurs" till Sveriges bästa lag. Tänk vad alla de går miste om som inte är medlemmar i HIF-Vännerna!   

Årsmötet

Måndagen den 28 februari hölls årsmöte i Olympias konferenslokal. Drygt 100-talet medlemmar hälsades välkomna av Vännernas ordförande Arne Nilsson. Kaj Stenberg valdes att leda årsmötet som var avklarat på cirka halvtimman. I anslutning till mötet delades priset ut till "Årets lirare" Pär Hansson som under året etablerat sig i HIF:s A-lag och av flertalet fotbollsexperter bedöms vara allsvenskans bäste målvakt. Två stipendier delades också ut till de lovande ungdomarna Andreas Linde och Gustav Jarl som även är framträdande i sina resp. ungdomslag.

Verksamheten

Klubblokalen på Olympia som är vår dagliga träffpunkt har med åren blivit en "fotbollssocial" inrättning där allt utom politik är godkänt på dagordningen. Medlemmar som står till förfogande när HIF behöver ideella insatser finns alltid redo här.

Som framgår av den ekonomiska redovisningen har årets resultat nått rekordnivåer. Det fina samarbetet med Intersport på Väla har givit oss ett bättre sortiment att jobba med, vilket skapat ökad efterfrågan hos Olympia-publiken och därmed förbättrat resultat. HIF-lotten som omfattade 25.000 lotter sådes slut med god hjälp av Sveriges bästa fotbollslag som dragplåster.

Oldboyslaget har som vanligt gjort god PR för HIF under sommaren. Matcher har bla. spelats mot Grevie IK, Hbg Södra samt mot Råå IF inför storpublik i samband med föreningens 90-års firande. Bert Olsson och Peter Krantz har hållt i trådarena liksom tidigare år.

Sommarfesten som efter de senaste årens meny kanske bör döpas om till grisfest blev en som vanligt välbesökt tillställning i augusti. De gamla dansbandsmusikerna Bosse Nilsson och Björn Kvist svarade för underhållningen.

I november var ett trettiotal medlemmar bjudna på funktionärsfest i klubblokalen. Julmarknaden den 27 november blåste bort och fick avbrytas tidigt. Söndagen därpå var vädret något bättre och vårt traditionella jullotteri blev som vanligt slutsålt. Den 12 december var det dags för dragning i målspottarklubben inför ca 130 medlemmar i Olympiarestaurangen. Vinster till ett värde av drygt 52.000:- fördelades.

HIF:s ordförande Claes Ohlsson informerade om dagsläget i föreningen.

HIF-Vännerna har under året varit representerade i HIF:s supporterråd.

 

 

 

 

Styrelsen sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad till 13 protokollförda sammanträden.

 

 

Styrelsens samansättning

Arne Nilsson ordf, Ulf Andersson kassör, Thorsten Hall Sekr. Christer Nilssonv.ordf,

Övriga ledamöter: Lars-Erik Ahlberg, Börje Bengtsson, Peter Krantz, Fia Nilsson, Bert Olsson och Sven-Erik Rosdahl.

 

 

Medlemmar och målspottare

Medlemsantalet var den 31/12, 443 (440 f.år) varav 298(293 f.år) deltog i målspottarklubben.

 

 

Helsingborg februari 2012

Arne Nilsson ordförande

Ulf Andersson kassör

Thorsten Hall sekreterare

Christer Nilsson vice ordförande

Lars-Erik Ahlberg

Börje Bengtsson

Peter Krantz
Fia Nilsson

Bert Olsson

Sven-Erik Rosdahl

  

 

Revisionsberättelse för HIF-Vännerna

Undertecknade, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2011 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggranhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2011.

 

 

Helsingborg den 31 januari 2012

 

Sten Kareld                Jan-Åke Persson

Revisor                       Suppleant