olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

VERKSAMHETEN 2006

Ännu ett händelserikt verksamhetsår är tillända.

Efter många turer kom vi så småningom på plats vid Östra läktaren i en ny och trivsam klubblokal där medlemmarna bl.a. har möjlighet att se HIF:s bortamatcher på TV. Den gamla baracken används numera som kontor och förråd. Som vanligt är verksamheten i full gång på förmiddagarna i anslutning till A-truppens förmiddagsträning. Många nya medlemmar har sökt sig dit under året men vi ser gärna fler nya ansikten.

 

Årsmötet

Vännernas årsmöte i Olympias konferanslokaler den 13 mars var som vanligt välbesökt och leddes av HIF-profilen Kaj Stenberg. Styrelsen omvaldes med ett undantag. Mångåriga medlemmen och styrelseledamoten

Anne-Marie Ståhl hade undanbett sig omval och ersattes av Ulf Andersson.

 

Den formella delen av årsmötet var som vanligt snabbt avklarad i enighetens tecken. Priset till årets lirare som sedvanligt delas ut på årsmötet fick stanna vid en presentation och visning av konstverket då Atiba Huchinson redan hade flytt till Köpenhamn och därvarande FCK. Anne-Marie Ståhl avtackades för 31 års förtjänstfullt arbete i Vännerna med blommor, presenter och en kraftig applåd. Ordf. Nils-Gunnar Larsson önskade hennes lycka till i sitt nyinköpta hus i Höganäs.

Hans Eklund och Nisse Larsson berättade för våra medlemmar hur man arbetar med utvecklingen av nya talanger i HIF. Ett arbete som hitills burit god frukt och som med stöd av bl.a. HIF-Vännerna även i framtiden kommer att vara en stark hörnpelare i HIF:s verksamhet.

Kvällen avslutades på sedvanligt vis med en kamratmåltid i Olympiarestaurangen.

 

Verksamheten

Vännerna har som bekant svarat för souvenir-

försäljning och lotterier på Olympia under många år. Inför det nya året kom vi tillsammans med HIF i kontakt med en ny form av lotteri som i liknande form redan var etablerat på vissa ishockeyarenor. Vi hakade på idén och med Arne Nilsson som entusiast och organisatör gav vi oss in i spelet som så småningom visade sig vara ett lyckokast. Istället för ett årligt lotterinetto på 20-25.000:- gav SplitEven en vinst på drygt 185.000:-. Beloppet är reserverat för HIF:s ungdomsavdelning vilket framgår av balansrapporten och kommer att slussas över efter samråd med ansvariga. Av den ekonomiska redovisningen framgår också att vår kassa förstärktes något trots ett större engångsbelopp till "Henkeaffären".

Sommarens VM-fotboll förryckte verksamheten något varför sommarfesten till den 1 september

Ett drygthundratal medlemmar åt kallskuret och roade sig på bästa vis utan "köpt under-hållning". Styrelsens ambition var att spara på krutet till HIF:s 100-års jubileum i juni 2007.

Bert Olsson och Peter Krantz har varit igång med veteranfotboll under sommaren. Motståndare har varit FC Z, Vegeholms IF och Skottorp. En preliminär inbjudan har skickats till IFK Göteborg för ev. match i samband med jubileumsfirandet.

Vid hemmamatchen mot IF Elfsborg den 30 oktober erhöll Andreas Landgren Vännernas Ungdomsstipendium på 5000:-. Årets utomhusaktivteter avslutades som vanligt med

lotteriförsäljning vid julmarknaden på Konsul Olssons Plats.

Målspottardragningen den 11 december i Olympiarest. hade att fördela en rekordstor pott som byggts upp av HIF:s fina målskörd och ett stort medlemstal. Kvällens gäst var Stuart Baxter som hade en behaglig kväll efter den positiva utvecklingen. I årets elfte timme fick vi ett erbjudande från Ecophone i Hyllinge att utan kostnad få monterat ett akustiktak i Olympen under våren 2007. Deltagarna vid festen den 1 sept. kan säkert intyga att behovet är stort. 

 

Styrelsen sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad till 13 protokollförda sammanträden.

 

Styrelsens samansättning

Nils-Gunnar Larsson ordf, Ulf Andersson kassör, Thorsten Hall Sekr. Arne Nilsson v.ordf,

Övriga ledamöter: Lars-Erik Ahlberg, Börje Bengtsson, Runo Hermansson, Peter Krantz, Bert Olsson och Sven-Erik Rosdahl.

 

Medlemmar och målspottare

Medlemsantalet har ökat till 442 (424 f.år) varav 369 (320 f.år) deltog i målspottarklubben.

 

Helsingborg mars 2007

Nils-Gunnar Larsson ordförande

Ulf Andersson kassör

Thorsten Hall sekreterare

Arne Nilsson vice orförande

Lars-Erik Ahlberg

Börje Bengtsson

Runo Hermansson

Peter Krantz

Bert Olsson

Sven-Erik Rosdahl

 

Revisionsberättelse för HIF-Vännerna

Undertecknade, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2006 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggranhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2006.

 

Helsingborg den 9 februari 2007

 

Berndt Ekstrand                Lars Olsson

Revisor                              Revisor