olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

VERKSAMHETEN 2007

 

Ännu ett verksamhetsår kan nu läggas till handlingarna.

Ett år då den 100-årsfirande moderklubbens liv och levene flitigt bevakades av olika medier på gott och ont.

Som ett resultat av detta har det skett en ökad aktivitet i HIF-Vännernas "expertpanel" vid förmiddagsträffarna i klubblokalen på Olympia.

 

Årsmötet

Årsmötet i Olympias Konferenslokaler var som vanligt välbesökt. C:a 140 medlemmar hälsades välkomna av Vännernas ordförande Nils-Gunnar Larsson. Mötet leddes av Arne G. Olehov.

Den formella delen av årsmötet som gick i enighetens tecken var avklarad på ca. halvtimmen.

Genomgående omval på alla poster och en god ekonomi inbjöd inte till några meningsskiljaktigheter. Bert Olsson informerade om Vännernas engagemang i det kommande jubileumsfirandet i juni och Arne Nilsson redogjorde för ändrade lotterirutiner.

Årets lirare Erik Wahlstedt uppvaktades med det traditionella spelarporträttet som utförts av konstnären Peter Åström. Kvällens gäster var HIF-ordföranden Sten-Inge Fredin och sportchefen Bosse Nilsson som båda fick informera om det aktuella läget och givetvis även framtidsvisionerna.

På sedvanligt vis  avslutades kvällen med en kamratmåltid i Olympiarestaurangen.

 

Verksamheten

Liksom tidigare år har Vännernas löpande verksamhet i huvudsak varit inriktad på souvenir- och lottförsäljning vid de allsvenska matcherna på Olympia. Inför 2007 blev vi tagna på sängen av Svenska Spel som stoppade vår försäljning av Split Even-lotten som föregående år blivit en succé. Det stred mot avtalet att släppa in ytterligare en lotteriarrangör på Olympia varför vi blev tvingade att sälja den för oss mindre lönsamma Resetrisslotten.

Vissa bitar av souvenirförsäljningen har också varit mindre bra varför nya tag kommer att tas inför säsongen 2008.

Trots de nu nämda problemen kommer HIF-vännerna ändå att liksom förra året kunna överlämna ett betydande bidrag till HIF:s ungdomsverksamhet vilket framgår av balansräkningen.

I samband med HIF:s jubileumsfirande i juni överlämnades en minnesgåva från Vännerna.

Tomas Nordbäcks konstverk finns till beskådande i Olympiarestaurangen. Som en del i jubileumsfirandet spelades en veteranmatch mot IFK Göteborg på Olympias stora matta.

Vid lagens gemensamma måltid sågs EM-kvalmatchen mellan Danmark och Sverige på storbild. Ytterligare veteranmatcher har spelats mot Mala IF, Vegeholms IF och Varbergs BOIS. Bert Olsson och Peter Krantz har haft ansvaret för veteranlaget. 

En pga. jubileumsfirandet senarelagd sommarfest gick av stapeln i Olympen den 7 sept. med drygt 100-talet medlemmar på plats. En kall buffé serverades och gästerna underhölls av trubaduren och historieberättaren Christer Lundh.

Vid årets sista allsvenska match på Olympia den 28 okt. erhöll Rasmus Jönsson Vännernas ungdomsstipendium på 5000 :-. Rasmus är ännu en i raden av HIF-talanger och har redan debuterat i P17-landslaget.

 

Styrelsen överlämnade den 8 okt. ett öppet brev till HD:s chefsredaktör Lars Johansson med önskemål om publicering på sportsidorna för att om möjligt få en bättre balans på åsikterna om HIF:s verksamhet som en längre tid valsat runt i HD:s krönikor och referat. Brevet kom in men det omfattade strykningar av sk. utrymmesskäl.

HIF-bollen var som vanligt en populär träffpunkt med lottförsäljning vid julmarknaden på Konsul Olssons Plats.

Den 17 Dec. var det dags för målspottar-dragningen i Olympiaresaurangen. En bra målfabrikation av vårt A-lag hade gett en stor vinstpott att fördela. Ca 130 av de 326 som deltog i dragningen var närvarande.

Bosse Nilsson informerade om det aktuella läget och Andreas Jakobsson erhöll en minnesgåva som tack för goda insatser inder HIF-tiden. Som en extra krydda för kvällen överraskade Helsingborgs Lucia och tärnor med ett uppskattat framträdande.

 

Styrelsen sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad till 13 protokollförda sammanträden.

 

Styrelsens samansättning

Nils-Gunnar Larsson ordf, Ulf Andersson kassör, Thorsten Hall Sekr. Arne Nilsson v.ordf,

Övriga ledamöter: Lars-Erik Ahlberg, Börje Bengtsson, Runo Hermansson, Peter Krantz, Bert Olsson och Sven-Erik Rosdahl.

 

Medlemmar och målspottare

Medlemsantalet har ökat till 447 (442 f.år) varav 326 (369 f.år) deltog i målspottarklubben.

 

Helsingborg mars 2008

Nils-Gunnar Larsson ordförande

Ulf Andersson kassör

Thorsten Hall sekreterare

Arne Nilsson vice ordförande

Lars-Erik Ahlberg

Börje Bengtsson

Runo Hermansson

Peter Krantz

Bert Olsson

Sven-Erik Rosdahl

 

 

Revisionsberättelse för HIF-Vännerna

Undertecknade, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2007 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggranhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2007.

 

Helsingborg den 11 februari 2008

 

Berndt Ekstrand                Lars Olsson

Revisor                              Revisor