olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Verksamhetsberättelse 2013

"En berg-och dalbanefärd med skräckblandad förtjusning".

Så sammanfattar tränaren Roar Hansen HIF:s fotbollsår 2013. En beskrivning som vi i HIF Vännerna kan skriva under på.

Det har varit ett fotbollsår med stora svängningar, med allt från att tongivande spelare försvann av olika anledningar, till toppmatcher med underhållande spel och också bottennapp med besvikna supportrar och spelare som följd.

Det som står stadigt och stabilt, oavsett resultat, är medlemmarna i HIF Vännernas oförtrutna hängivenhet och engagemang för HIF i våra hjärtan. Det är det som kännetecknar ett sant supporterskap.

Nu ser vi med tillförsikt fram emot ett fotbollsår med HIF i toppstriden.

Årsmötet

Vännerna årsmöte gick av staplen måndagen den 25 februari i Olympias konferenslokal. C:a 90 st  medlemmar var närvarande och Kaj Stenberg valdes att leda mötet.

Priset som Årets Lirare fick Ardian Gashi och ungdomsstipenditaerna var Jesper Björkman och 

Måns Herrmann som erhöll 5.000:- respektive 2.500:-.

Lars-Erik Ahlberg, Torsten Hall och Fia Nilsson hade avböjt vidare uppdrag och avtackades för sitt goda arbete.

Mötet avslutades av Kaj Stenberg som passade på att presentera den nyligen utkommna boken om HIF:s allsvenska spelare genom tiderna. Därefter intogs en måltid i Olympiarestaurangen.

Verksamheten

Liksom tidigare år har Vännerna ställt upp för HIF med insatser av olika slag såsom utskick och transporter.

Souvenir- och lotteriförsäljningen har fortgått i vanlig ordning.

Det har varit mycket folk på förmiddagarna i vår klubblokal,

med samtal, kaffe och koll på A-lagsträningen.

Peter Krantz och Bert Olsson hade som vanligt ansvaret för HIF:s veteranlag med final i HM på Nyårssaluten som avslutning.

Vi har också , som i många år haft en sommarfest i augusti med samkväm och helgrillad gris.

Ett 100-tal gäster var närvarande under detta mycket uppskattade evenemang.

Funktionärsträffen, med ett 30-tal medlemmar som under året bidragit med extra insatser, ägde rum den

15 november.

På julmarknaden i Helsingborg den 1 december, var vi uppdelade i tre arbetslag som sålde lotter i HIF bollen på Konsul Olssons Plats.

Årets verksamhet avslutades med dragning i målspottarklubben den 16 december där det lottades ut presentkort i olika storleksordningar. HIF:s ordförande Claes Olsson informerade om året som gått och senaste nytt om ombyggnaden av Olympia som är i antågande.

Styrelsen sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad till 13 protokollförda sammanträden.

 

 

Styrelsens samansättning

Arne Nilsson ordf, Ulf Andersson kassör, Peter Krantz Sekreterare. Christer Nilsson vice ordförande,

Övriga ledamöter: Börje Bengtsson, Bert Olsson, Sven-Erik Rosdahl, Ulf Jönsson och Anders Larsson.

 

 

Medlemmar och målspottare

Antalet medlemmar var den 31december 2013,

433 st och medlemmar i målspottarna 273 st.

Motsvarande antal för 2012 456 st respektive 283 st.

 

 

Helsingborg februari 2014

Arne Nilsson ordförande

Ulf Andersson kassör

Peter Krantz sekreterare

Christer Nilsson vice ordförande

Börje Bengtsson

Bert Olsson

Sven-Erik Rosdahl

Ulf Jönsson

Anders Larsson

  

 

Revisionsberättelse för HIF-Vännerna

Undertecknade, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2013 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggranhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2013.

 

 

Helsingborg den 25 februari 2014

 

Sten Kareld                Bo Pettersson

Revisor                       Revisor