olympia

HIF - VÄNNERNA

 

 

 

 

 

 

Hem
Nyheter
Arkiv
Kalender Aktiviteter

Verksamhetsberättelse 2014

Säsongen 2014 kan väl betraktas som ett fotbollsår med utebliven framgång för laget i våra hjärtan.

Tabellplaceringen slutade på en 9e plats och tack vare ett par nyförvärv på hösten, så undveks degradering.

HIF Vännerna drabbades också av ett tungt sorgebesked då vår käre kamrat och styrelsemedlem Börje Bengtsson drabbades av sjukdom och lämnade oss. Det var en fantastisk person med stor HIF hjärta som lämnade ett stort tomrum efter sig.

Om vi tillåter oss att blicka framåt, så ser vi fram emot ett spännande 2015 då hemvändande Henrik Larsson ska leda HIF som manager. Det bådar gott för framtiden.

Årsmötet

Datum för årsmötet var måndagen den 24 februari i Olympias konferenslokal.

Ett 100-tal medlemmar hade anmält sig och Kaj Stenberg valdes att leda mötet.

Emil Kraft fick priset som Årets Lirare och ungdomsstipenditaerna var Kalle Johansson och 

Lowe Ohlander som fick 5.000:- respektive 2.500:-.

Ulf Andersson, Peter Krantz, Bert Olsson och Sven-Erik Rosdahl valdes om på två år som styrelseledamöter.

Anders Larsson valdes som orförande i stället för avgående Arne Nilsson, som avtackades av sin efterträdare.

Sverker Eliasson valdes in som ordinarie ledamot.

Bemgt Lind från Idrottsmuseet berättade om deras verksamhet och propagerade för en nysläppt bok som heter "Mestadels Mästare".

Därefter intogs den sedvanliga måltiden i Olympias restaurang.

Verksamheten

Vännerna har liksom tidigare år varit verksamma med att hjälpa HIF med insatser av olika slag såsom utskick och transporter mm.

Souvenir- och lotteriförsäljningen har fortgått som vanligt.

Eftersom det påbörjades en ombyggnad av Olympia i slutet av året, har Vännerna numera en tillfällig lokal i västra läktaren som besöks flitigt på förmiddagarna.

Sommarfesten gick av stapeln den 15 augusti och ca 100 gäster hade anmält sig till denna mycket uppskattade fest.

Vi har också haft en funktionärsfest den 7 november.

Den 30 november var det julmarknad i Helsingborg och som alltid var vi på plats i HIFbollen och sålde lotter.

Den populära målspottartävlingen hade dragning den 15 december då vinnarna lottades ut och standuparen Martin Svensson lockade till många skratt.

Styrelsen sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad till 13 protokollförda sammanträden.

 

 

Styrelsens samansättning

Anders Larsson ordf, Ulf Andersson kassör, Peter Krantz Sekreterare. Christer Nilsson vice ordförande,

Övriga ledamöter:

Börje Bengtsson, Bert Olsson, Sven-Erik Rosdahl, Ulf Jönsson, Sverker Eliasson samt som adj.ledamot Krister Rignell.  

 

Medlemmar och målspottare

Antalet medlemmar var den 31december 2014,

455 st och medlemmar i målspottarna 263 st.

Motsvarande antal för 2013 433 st respektive 273 st.

 

 

Helsingborg februari 2015

Anders Larsson ordförande

Ulf Andersson kassör

Peter Krantz sekreterare

Christer Nilsson vice ordförande

Bert Olsson

Sven-Erik Rosdahl

Ulf Jönsson

Sverker Eliasson

  

 

Revisionsberättelse för HIF-Vännerna

Undertecknade, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2014 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggranhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

 

 

Helsingborg februari 2015

 

Sten Kareld                Bo Pettersson

Revisor                       Revisor